Styret 2018–2019

Valgt på generalforsamling 3. mai 2018.

Henvendelser helst direkte til den i styret som er ansvarlig. Meldinger til vaktmester: www.behovsmelding.no
 

Ole Peder Hagen, styreleder

Ansvar: vindusutskifting, ytterdører, sykkelparkering, bygningsvedlikehold
 
Helge Høifødt

hoeifoed@online.no / 90 91 32 67

Ansvar: økonomi, loftsutbygging, maling av oppganger og fasade, hjemmeside
 

Gry Gundersen

gry.gundersen@ibv.uio.no, 99 72 91 34
Ansvar: hagene og dugnad sammen med Hanna, nøkler, fremleie (bruksoverlating), dyrehold

Nils Pharo
nilspharo@g,mail.com, 90 51 58 62

Ansvar: radon, HMS

Pål Dybwik
padybwik@online.no, 97 66 64 73
Ansvar: fellesvaskeri, Haraldstårnet

Espen L. Ødegård (vara)
espen1608@gmail.com, 99 40 10 80
Ansvar: brannvarslingsanlegg og gjenstående branntiltak, 
fiberanlegg, porttelefoner

Hanna Viola Wallerby (vara)
hannawallerby@gmail.com, 99 47 04 18
Ansvar. dugnad og hage sammen med Gry, belysning og grusganger

 

For saker som gjelder forretningsførselen, ta direkte kontakt med OBOS.