Styret 2019–2020

Valgt på generalforsamling 30. april 2019.

Henvendelser helst direkte til den i styret som er ansvarlig. Meldinger til vaktmester: www.behovsmelding.no
 
Vaktmester Myhre har siden behovsmelding.no. Den skal brukes til problemer med dører, porter, calling, lyspærer, tagging på vår bygning, måking og strøing på platået og i hagene o.l. I slike spørsmål er det en unødvendig omvei å ta kontakt med styret. Vaktmester sjekker forholdene på inspeksjonsrunden og/eller utbedrer umiddelbart. NB: måking og strøing av fortauet og erning av tagging i Ilatrappa er kommunens ansvar. Her kan alle bruke kommunens innmelding bymelding.no, dette er ikke borettslagets ansvar.
 

Ole Peder Hagen, styreleder

Ansvar: vindusutskifting, ytterdører, sykkelparkering, bygningsvedlikehold
 
Roger Andre Federici

roger.federici@gmail.com  / 95 93 62 31

Ansvar: Økonomi
 

Gry Gundersen

gry.gundersen@ibv.uio.no, 99 72 91 34
Ansvar: hagene og dugnad sammen med Hanna, nøkler, dyrehold

Nils Pharo
nilspharo@gmail.com, 90 51 58 62

Ansvar: radon, HMS, fremleie (bruksoverlating)

Gisle Halvorsen
gisle.halvorsen@nrk.no, 99 79 88 70
Ansvar: Vaskekjeller, økonomi

Espen L. Ødegård (vara)
espen1608@gmail.com, 99 40 10 80
Ansvar: brannvarslingsanlegg og gjenstående branntiltak, fiberanlegg, porttelefoner, nettside/haraldstårnet


Hanna Viola Wallerby (vara)
hannawallerby@gmail.com, 99 47 04 18
Ansvar. dugnad og hage sammen med Gry, belysning og grusganger

 

For saker som gjelder forretningsførselen, ta direkte kontakt med OBOS.