Styret 2017–2018

Valgt på generalforsamling 10. mai 2017.

Henvendelser helst direkte til den i styret som er ansvarlig. Meldinger til vaktmester: www.behovsmelding.no

Hans Kvisle, leder
hans@kvisle.no /
41 51 55 20
Ansvar: bygningsmessige saker/skader, vaktmester, trappevask, framleie og diverse 
 
Helge Høifødt

hoeifoed@online.no / 90 91 32 67

Ansvar: loftsutbygging, Haraldstårnet og hjemmeside

 

Ellen Ystehede

ellen.ystehede@gmail.com / 93 44 95 38

Ansvar: fellesvaskeri og dugnader

 

Ole Peder Hagen

olepederhagen@gmail.com / 93 89 22 24
Ansvar: vinduer, våtrom og HMS, radon
 
Lars Landmark
larslandmark@me.com / 466 26 886

Ansvar: fibernett

 
Gry Gundersen (vara)

gry.gundersen@ibv.uio.no, 99 72 91 34
Ansvar: hagene, nøkler, avløpsrør jobb i april 2018
 

Espen L. Ødegård (vara)

espen1608@gmail.com, 99 40 10 80

Ansvar: brannvern 

For saker som gjelder forretningsførselen, ta direkte kontakt med OBOS.