Styret 2018–2019

Valgt på generalforsamling 3. mai 2018.

Henvendelser helst direkte til den i styret som er ansvarlig. Meldinger til vaktmester: www.behovsmelding.no
 
Denne listen er ufullstendig. Arbeidsfordeling vil skje på første styremøte.

Ole Peder Hagen, styreleder

Ansvar: vinduer, våtrom og HMS, radon
 
Helge Høifødt

hoeifoed@online.no / 90 91 32 67

Ansvar: loftsutbygging, Haraldstårnet og hjemmeside
 

Gry Gundersen

gry.gundersen@ibv.uio.no, 99 72 91 34
Ansvar: hagene, nøkler, avløpsrør 2018

Nils Pharo
nilspharo@g,mail.com, 90 51 58 62


Pål Dybwik
padybwik@online.no, 97 66 64 73

Espen L. Ødegård (vara)
espen1608@gmail.com, 99 40 10 80
Ansvar: brannvern


Hanna Viola Wallerby (vara)
hannawallerby@gmail.com, 99 47 04 18

For saker som gjelder forretningsførselen, ta direkte kontakt med OBOS.