Loftsutbygging

Status

I august 2017 var byggearbeidene ferdig eller det sto bare småting igjen i oppgangene 35, 37, 39, 45, 47 og 51. I 27 og 29 har det blitt bygget om i 4.etasje etter jul, etter at loftsarbeidene var ferdig før jul. I 31 er byggingen ikke avsluttet. Styret ga rapport om gjennomføringen til generalforsamlingen 3. mai, se lenke til årsheftet nedenfor.

Arbeidstider

Arbeid som skaper lyd for naboene skal ikke foregå utenfor tidene 07 til 18 på hverdager og 10 til 16 på lørdager.

Sakens gang

Med vedtaket på generalforsamling 11. mai 2015 fikk andelseierne i 4. etasje frist ut 2015 til å søke om å få bygge tilleggsarealer på loftet. Det kom søknad fra ti oppganger av fjorten mulige, I oppgang 45 blir det to leiligheter som bygger ut.

I oppgang 49 ble det gitt tilsagn, men det blir ikke bygging. Fra oppgangene 33A, 33B, 41 og 43 kom det ikke søknad. Hvis nåværende eller fremtidige eiere i disse oppgangene vil bygge ut, må det gis ny tillatelse på generalforsamling, og betingelsene kan bli andre.

På ekstraordinær generalforsamling 18. februar 2016 ble det vedtatt klargjøringer på fire punkter: fratrekk for å avstå fra bod i fellesareal på loft, takvinduer skal ligge i takflaten (ikke ark), dobbel utbygging i nr. 45 og maksimalt nytt leilighetsareal mot fellesloft.

Plan- og bygningsetaten ga den første rammetillatelsen i september 2016. Byantikvaren uttalte seg til vindusplanen, og anbefalte flere endringer. Dokumentene fra de to etatene finnes på Plan- og bygningsetatens hjemmeside, søk Saksinnsyn og en av adressene som bygger ut.

Kontaktpersoner i styret

Helge Høifødt er ansvarlig for loftsutbygging, se Styret. Arbeidsgruppe for loftsutbygging i styret er Helge og Ole Peder.

Dokumenter

Årshefte til generalforsamlingen 2018 med rapportering om loftsutbyggintgen på sidene 9 til 13.

E-post fra styret til utbyggerne 6.12.2016 om tak, isolering av knevegg, plassering av vinduer og glugger og tider for arbeid.

Vedlegg: tegning av vindus- og gluggeplassering

Informasjon om boder m.m. 25.6.2016

Overordnet vindusplan, juni 2016   Tegning til vindusplan  Revidert vindusplan godkjent av Plan- og bygningsetaten

Saksfremlegg til ekstraordinær generalforsamling torsdag 18. februar 2016 om fire spørsmål i forbindelse med loftsutbygging (pdf, 9 sider)  Protokoll

Vedtak på generalforsamling 11. mai 2015, pdf, 2 sider

Saksfremlegg loftsutbygging mars 2015, pdf, 15 sider

Mulighetsstudie loftsutbygging – tegninger som viser hva som er mulig, pdf, 27 sider

Takst Jørn Wold-Pedersen, oktober 2014, pdf, 6 sider

Takst Bjørn Aarvik, oktober 2014, pdf, 6 sider

 

Fra tidligere behandling av loftsutbygging:

Helhetsplan april 2004 (ble ikke vedtatt).pdf (50 sider)