Vaktmester

Borettslagets vaktmester er Servicebedriften Myhre. Kontakt, se siden Vaktmester - håndverkere.

Vaktmesters oppgaver til daglig er bl.a.:

·        rydde fortauet og portrommet under tårnhuset for søppel

·        skifte lyspærer og lysrør

·        klippe gress annenhver uke)

·        rydde snø og strø maks seks timer etter snøfallets slutt (fortauet er kommunens ansvar)

·        justere dører

·        inspisere kjeller og loft og ta tak i problemer

 
Trappevask, se under Renhold, trappevask, tagging.