Styret

Kontaktinformasjon til styret finnes i menyen Styret og kontakter.

 
Tidligere styreledere:
2010– Hans Kvisle
2009–2010 Jon Claudi
2005–2009 Roger Jensen
2004-2005 Monica Solheim
2003-2004 Annikken Røssing
2002-2003 Robin Aker
2000-2002 Gro Venli
1996-1999 Erik Myrvold
1994-1995 Hans Håvard Kvisle
1991-1992 Magne Hem
1985-1986 Gerd-Liv Valla
1980-1981 Jan Frisell
1979-1980 kollektivt styre
1976-1979 Kristian Gundersen
1972-1976 Ivar Brenden
 
Sist oppdatert 3. februar 2014