Salg og kjøp av leilighet

Til deg som kjøper:

Borettslaget har som formål å gi andelsierne egn bolig, og utleie er strengt regulert. Å kjøpe i vårt borettslag for å drive utleie, er derfor ikke aktuelt.

 

Forretningsfører noterer pant i leilighet for ny eier på ca én arbeidsdag, og kan ellers opplyse om prisnivå osv. ved salg av leilighet. 

 
Ved kjøp av leilighet: husk å kontrollere at det er to røykvarslere og en husbrannslange i leliligheten.
 
Ved spørsmål eller mangler i leiligheten, kontakt styret.
 
Til deg som selger:
Det kan være lurt å henvise til borettslagets hjemmeside i annonse.