Renhold, trappevask, tagging

Servicebedriften Myhre, som også er vaktmester, vasker oppgangene annenhver uke hele året. Det inkluderer trapper og repoter fra 1.etasje opp til loft og mot bakgård. Øvrige deler av oppgangen rengjøres én til to ganger i året.

Vinduene i oppgangen må beboerne selv vaske.

Klager som gjelder trappevask rettes til styret, ikke til den som vasker.

Vaktmester feier kjeller og loft én gang pr år. Beboerne har ansvar for løpende renhold.

Vaktmester fjerner søppel på fortauene, i rennesteinen og portrommet og trappen ned til første platå, og tømmer søppelkasser på veggen på gården. Likevel bør alle beboere plukke opp søppel de ser, for å bidra til et hyggeligst mulig miljø.

Tagging kan meldes til vaktmester.