Oppslagstavle i oppgangene

På oppslagstavlen i hver oppgang skal det henge minst:

  • adresser til styret, forretningsfører, vaktmester
  • informasjon om trappevask
  • innkalling til møter for alle beboere
  • branninstruks

Hvis noe av dette mangler, meld fra til styret.

 

Beboerne kan bruke tavlene til andre oppslag, men reklame er ikke tillatt.