Nøkler

Nøkler til utgangsdør i gården er i sperret serie. Hver andelseier har krav på tre nøkler. Nøkler bestilles fra nøkkelansvarlig i styret, se kontaktliste. Nøklene koster drøyt 400 kr. per stk., og kan hentes i butikken. Forsendelse er dyr.

 

Nøkler til gamle postkasser kan ikke styret hjelpe med. Nøkler til både gamle og nye kan kopieres. Vaktmester skaffer nøkler til nye postkasser når andelseier har mistet alle, på beboers regning.

 

Borettslaget har fra tid til annen problemer med uvedkommende i gårdene og innbrudd i kjellere og loft. Beboere skal derfor være påpasselig med at ikke uvedkommende får tak i nøkler.
 
Når det haster, kan Låsspesialisten, vakttelefon 22 22 88 88, brukes. Men er det låser borettslaget har ansvar for, kontakt først vaktmester eller styreleder.
 

Nærmeste nøkkelsliper er i Kiellands Hus.