Kjeller og loft

Fellesarealene på loft som ikke bygges ut kan brukes til å lagre møbler og andre ting som ikke lukter eller skaper andre problemer, så lenge det ikke blir overfylt. Ting må ikke settes inntil piper eller under feieluker. Alt som står i fellesarealer skal være merket med navn og etasje. Umerkede ting kan bli kastet på  dugnad.

Fellesarealene på loft som bygges ut kan bare brukes til tøytørk.

 

Beboerne i hver oppgang kan bli enige om å bruke rom i kjeller til bestemte formål, for eksempel sykkelparkering. Det skal ikke lagres ting i kjellergangen.

 

Beboerne i oppgangen har ansvar for å feie loft og kjeller av og til. Bodene i kjeller og loft skal holdes låst.

 

For å unngå at rotter kommer inn i kjeller, skal beboerne holde kjelleren ren og ryddig. Det er strengt forbudt å ta inn i kjeller ved eller materialer som kan tenkes å være veggdyrbefengt eller soppbefengt. Beboer som forårsaker sopp- eller fuktskade eller rotteplage kan bli holdt økonomisk ansvarlig for følgeskader.

 

I fellesarealene må det ikke lagres pappesker eller annet som er lett brennbart.
 
Det er som hovedregel ikke tillatt å ha vaskemaskin i kjeller, men beboerne i en oppgang kan søke styret om å få tilrettelegge et kjellerrom for bruk av vaskemaskiner.

Beboere kan søke styret om å få legge strøm fra egen kurs i hovedtavle til kjellerbod. Da må det også oppgis bruksformål. Arbeidet må utføres av elektriker og samsvarserklæring forevises styret.
 
Utbygging av loftene, som ble vedtatt i 2015, har egen meny.