Kamin, peis, ovn

Beboere har ansvar for at kaminer, peiser og ovner holdes i forskriftsmessig stand og brukes forsvarlig. Reglene som gjelder finnes på Brann- og redningsetatens hjemmeside.

 

De siste årene har Brann- og redningsetaten vært på flere tilsyn, og påpekt svakheter ved ildstedene. Borettslaget kan derfor måtte stenge noen av ildstedene. Derfor skal beboere som etablerer ildsted på nytt søke styret først. Dette ble tatt inn i vedtektene pkt. 5-1 i 2013: "(6)  Det er ikke alle skorsteiner i borettslaget som er i bruk. Dersom nytt ildsted skal monteres, skal styret kontaktes på forhånd, for å fastslå hvorvidt aktuell skorstein er i bruk eller ikke. Videre kreves det at ildsted skal monteres av godkjent fagmann." Etaten kommer på tilsyn i hver leilighet som har ildsted minst hvert fjerde år.

 

Høsten 2017 rehabiliteres alle skorsteinene, se informasjon fra styret nedenfor.