Hagene

Møbler i hagene

Noen av møblene i hagen er borettslagets. Det er anledning til å sette ut andre møbler, men alle skal kunne bruke alle møbler, uansett om beboere har betalt dem og satt dem ut selv. 

Ingen har altså "private" møbler i hagene. Før noen setter ut egne møbler skal valg av møbler og plassering diskuteres med naboene i oppgangen. Styret oppfordrer til felles kjøp av møbler.

Låsing av hagedører og porter

Utgangsdørene til hagen skal holdes låst, bortsett fra når beboer er i hagen og har oppsyn med døren. Portene ut fra hagene skal alltid være låst.

Søppel i hagene

Alle har et ansvar i forhold til å ta vare på hagen vår og rydde etter seg! Søppel, feks engangsgriller, flasker og sneiper skal ikke etterlates i hagen (vi har mange småbarn i gården).  Det er ikke lov å mate fugler i hagene pga. fare for rotteplage, heller ikke å la hunder eller katter gjøre fra seg i hagene,  jf. husordensreglene pkt. 21, 22 og 23.

Hagegruppen

Hagegruppen jobber med utvikling og vedlikehold av hageanlegget i samarbeid med styret. 

Beboere som vil jobbe i hagen er velkomne til å luke og rydde i bed, fjerne løv og grus fra vannrenner og plen. Det er viktig å merke seg at den enkelte beboer ikke har anledning til å beskjære busker/hekker og trær! Dette arbeidet blir utført av profesjonelle.

Hagegruppen vil ha egne dugnader ca en gang per måned så lenge det ikke er for kaldt.

Har du lyst til å bli med i hagegruppen så kontakt den i styret som er ansvarlig for hagene.