Generalforsamling

Generalforsamling holdes i april, mai eller juni hvert år. Beboerne har frist for å fremme forslag, ofte seks-åtte uker før generalforsamlingen.
 
Nedenfor finnes lenker til årsmeldinger og protokoller fra generalforsamlinger.
 
Reglene om generalforsamling finnes i burettslagslova kap. 7 og vedtektene pkt. 9.
 
Last ned:
 
Årsmeldinger med innkalling til ordinære generalforsamlinger (året meldingen gjelder for)
 
2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  1999
 
Protokoller fra ordinære generalforsamlinger 
 
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999 1998
 
Ekstraordinære generalforsamlinger og beboermøter