Framleie (bruksoverlating)

 

Borettslaget har som formål å gi andelseierne egen bolig. Utleie er derfor ikke en del av formålet, og borettslaget ønsker ikke mer fremleie enn det som loven gir andelseierne rett til. Policy i borettslaget er at vi kun oppfyller lovens minimumskrav og at framleie ikke godkjennes i mer enn tre år. 

Framleie må godkjennes av styret. Regelverkets ord er bruksoverlating. Rammene finnes i burettslagslova §§ 5-3 til 5-10 og Vedtektene for Borettslaget Ila kvartal IIA pkt. 4-2.
Ved utenlandsopphold kreves at andelseieren har en representant i Norge som styret kan forholde seg til.

 

Fremgangsmåte:

  1. Ta først kontakt med styret (ila.kvartal.2.a@gmail.com) og forklar situasjonen. Styret må godkjenne utleien
  2. Styret forholder seg til: Lov om burettslag (Burettslagslova), Kapittel 4, § 5-3 til § 5-10 (http://www.lovdata.no/all/hl-20030606-039.html#map015). Borettslagsloven gir andelseieren rett til å leie ut for opptil tre år dersom andelseieren har bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene. Utover dette har også andelseieren rett til å leie ut om det er tungtveiende grunner for det; som at andelseieren skal være borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom e.l.
  3. Når styrets godkjenning er gitt vil styret overføre saken til forretningsfører (OBOS) som sender et søknadsskjema til utfylling og følger opp så det bl.a. blir skrevet en tilfredsstillende utleiekontrakt med leietaker.
  4. Styret skal også godkjenne kortidsutleie (<30 dager).

Se også Vedtektene for Borettslaget Ila Kvartal IIA