Framleie (bruksoverlating)

 

Borettslaget har som formål å gi andelsierne egen bolig. Utleie er derfor ikke en del av formålet, og borettslaget ønsker ikke mer fremleie enn det som loven gir andelsierne rett til. Policy i borettslaget er at vi kun oppfyller lovens minimumskrav og at framleie ikke godkjennes i mer enn tre år. Korttids utleie skal det også søkes om.

Framleie må godkjennes av styret. Regelverkets ord er bruksoverlating. Rammene finnes i burettslagslova §§ 5-3 til 5-10 og vedtektene pkt. 4-2, se lenke nede på siden. Den som har behov for å framleie leiligheten skal ta kontakt med forretningsfører og få søknadsskjema. Ved utenlandsopphold kreves at andelseieren har en representant i Norge som styret kan forholde seg til.

  
Last ned: