Forsikring

Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige NOR Forsikring og polisenummeret er 72249089.

 

Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

 

Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen.

 

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

 

Hvis borettslagets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS - tlf 22 86 55 00 - faks 22 86 57 04 - e-post forsikring@obos.no.

 

Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS.