Felleskostnader (husleie)

Felleskostnader (husleie) skal betales på forskudd med forfall den 1. i hver måned.

 

Forretningsføreren, OBOS Eiendomsforvaltning, har ansvar for purring og inkasso.
 
Felleskostnadene ble sist økt med 2 % fra 1.1.2018, før det 4 % fra 1.1.2015. De seinere åra har styret hatt som føring å øke felleskostnadene med noe mellom konsumpris- og lønnsindeks. Slik kan borettslaget sørge for et godt løpende vedlikehold av bygningsmassen. Mens loftsutbyggingen pågikk (2015 til 2018) var husleien uforandret.
 
Renter på lån og større vedlikeholdsprosjekter varierer fra år til år. Mange av de andre utgiftene er ganske stabile. Grovt sett kan vi si at borettslagets felleskostnader fordeler seg med nesten 25% til renter/avdrag, ca 20% til vedlikeholdsoppgaver, ca 20% til offentlige avgifter, i underkant av 10% til vaktmester og trappevask og resterende til fibernett, forretningsfører, styrehonorar, forsikring og masse smått.