Fellesgjeld

Fellesgjeld er borettslagets gjeld fordelt på beboerne etter hvor stor leilighet de disponerer. Fellegjeld og renter på denne føres på den enkeltes selvangivelse etter oppgave som komme fra forretningsfører.

 

Det er ikke anledning for hver enkelt beboer til å innløse egen fellesgjeld. 

 
Størrelsen på fellesgjelden finnes i årsmeldingsheftene, se under Generalforsamling.