Dugnader

Det holdes dugnad i slutten av april eller mai før den 17. og i september eller oktober, der oppgavene bl.a. er 

  • rydding av loft og kjeller og kasting av ting i container
  • klipping av hekker, busker og trær
  • stell av grusganger
  • luking av bed
  • vask av loft, feiing av kjeller
  • vask av søppeldunker
  • maling av søppelskur, ytterdører m.m.
  • fjerning av råtne lekestativer og hagemøbler.

Hagegruppen har egne dugnader.