Dører og vinduer

Den normale ordningen for å skifte et dårlig vindu er slik: Ønske om skifte av vindu/balkongfelt meldes til styrets kontaktperson for vinduer, med kontaktopplysninger og beskrivelse av problemet. Melding må være hos styret ved utgangen av oktober for å komme med i årets befaring. Befaring gjøres hvert år i november eller desember av styrets kontaktperson for vinduer og en annen med lang erfaring. Vinduer/balkongfelter blir rangert etter hvor store mangler de har, og blir registrert på en prioriteringsliste for utskiftning. De som blir skiftet ut, bestilles i desember og utskiftingen skjer vanligvis i februar eller mars.

I første halvår 2018 planlegger styret at alle gjenværende vinduer fra 1970-årene skal skiftes, se informasjon nedenfor. 

 
Hastesaker behandles med en gang de blir meldt. Det gjelder blant annet vindu som er ødelagt eller som kan falle ut. Punktering er ikke hastesak.
 
Det er ikke lov å ta vekk de "falske" sprossene i vinduene. 


Vedlikehold av vinduer/balkongfelt: 

1) Beboere kan selv male vinduer og balkongfelt i egen leilighet. Det brukes oljemaling fargekode utvendig NCS 8010-Y5OR, hvitfarge på innside NCS S0502-Y. Ta kontakt med vaktmester for utdeling av maling og pensel.   

2) Vinduer med glideskinner (gjelder ikke vinduer med løse sprosser)

Beboere oppfordres til å vedlikeholde vinduene ved å sjekke om de trenger smøring og ev. smøre glideskinnen dersom vinduet er tregt å åpne. Husk: bruk aldri stor kraft for å åpne eller lukke et vindu! 

Kontakt vaktmester for utlån av smøring. 

Pumpene til utgangsdørene til gaten blir av og til trege om vinteren. Hvis dørene ikke går helt igjen av seg selv skal vaktmester ha beskjed. 

Utgangsdørene til gaten og til hagen skal holdes låst hvis beboer ikke er til stede og har oppsyn med døren. 

Ønske om å bytte leilighetsdør skal meldes til styret, bl.a. for å sikre at ny dør følger brannforskrifter. Vi bruker hvitmalt B-30/35db lyd og branndør fra Swedoor, type S-68. Håndverkerkontakten vår E-G Service utfører denne typen oppdrag, se Styret og kontakter / Vaktmester og håndverkere. 

Skorsteinsrehabilitering og vindusutskifting. Informasjon fra styret juli 2017.pdf