Calling og dørklokke

 

Rutine ved feil på ringeapparat for Fougstads gate 27-51
Hvis beboer/bruker opplever feil ved sitt ringeapparat, så skal følgende rutine følges:

  • Beboer tar kontakt med 4 til 6 av sine naboer i samme oppgang. (Det kan du eksempel gjøre ved å ringe på nede ved inngangsdøren)
  • Hvis 2 eller flere av naboene har tilsvarende problem, så er det antagelig en felles feil og borettslaget ved Servicebedriften Myhre AS vil kontakte et firma som kan finne feilen. Meld inn behovet ved å gå inn på www.behovsmelding.no.
  • Skriv inn informasjon om hvilke naboer du har kontaktet og hvilke feil de opplever, legg inn kontaktinformasjon til de som har problemer.
Hvis det bare er du eller en til som har problem, så er det mest sannsynlig en feil på deres callinganlegg inne i egen leilighet. Feil på callinganlegg i egen leilighet er beboers eget ansvar å utbedre.

I de fleste tilfeller hvor det bare har vært feil hos en eller to personer, så har det vært feil på callingapparatet inne i leiligheten. Det har da blitt løst gjennom at et nytt callingapparat er montert. Servicebedriften Myhre AS kan kontaktes på www.behovsmelding.no eller et annet firma om man ønsker det. I 2016 er kostnaden hos Servicebedriften Myhre AS for nytt callingapparat kr 2.000 inkl mva.

Ved tilfeller av at få beboere er berørt av problemet med callinganlegget, anbefales det først at beboer bytter apparat i leiligheten. Hvis problemet mot formodning fortsatt ikke er løst, så skal styret varsles og styret følger opp saken videre.