Calling og dørklokke

 

Rutine ved feil på ringeapparat for Fougstads gate 27 til 51
Hvis beboer/bruker opplever feil ved sitt ringeapparat, så skal følgende rutine følges:

  • Beboer tar kontakt med 4 til 6 av sine naboer i samme oppgang. (Det kan du eksempel gjøre ved å ringe på nede ved inngangsdøren)
  • Hvis to eller flere av naboene har tilsvarende problem, så er det antagelig en felles feil og borettslaget ved vaktmester (Servicebedriften Myhre AS) vil kontakte et firma som kan finne feilen. Meld inn behovet ved å gå inn på www.behovsmelding.no.
  • Skriv inn informasjon om hvilke naboer du har kontaktet og hvilke feil de opplever, legg inn kontaktinformasjon til de som har problemer.

Hvis det bare er du eller en til som har problem, så er det mest sannsynlig en feil på deres callinganlegg inne i egen leilighet. Fra våren 2018 tar borettslaget utgiftene ved vedlikehold og reparasjon av callinganlegget. Det firmaet som utfører utskiftingen har en oppmøtekostnad, og hvis man er flere enn en leilighet, så vil den oppstartskostnaden bli lavere per leilighet. Vaktmester kan derfor i noen tilfeller vente en tid med å bestille reparasjon.