Borettslaget - eiendommen - påkostninger

Navn - organisasjonsnummer - festeavtale - gårds- og bruksnr. - revisor
Borettslagets navn er Borettslaget Ila kvartal IIA. Borettslaget er frittstående. OBOS er forretningsfører etter avtale.

Borettslaget er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 951 516 503.

 

Borettslaget fester tomten (7817 kvadratmeter) av Oslo kommune. Festeavtalen fra 1951 ble i 2019 forlenget på ubestemt tid, men borettslaget kan si den opp. Festeavgiften ble sist øket i 2011, da til kr 112 000 per år, og vil i 2021 bli øket med økningen i konsumprisindeksen. 

Eiendommen har gårdsnr. 219 bruksnr. 62, 64, 66, 68, 71-77, 79 og 80.

Borettslagets revisor er revisjonsselskapet BDO Noraudit Oslo DA.

Antall leiligheter og innflyttingsår
Borettsla
get består av én bygning med til sammen 131 andelsleiligheter. Innflytting skjedde fra mai 1925 til juli 1926 (nr. 27-37 i 1925, nr. 39-51 i 1926). Eiendomsmeklere oppgir ofte noe senere, fordi de bruker et register over tidspunkt for branntakst, og ikke innflytting.

Adresse, strøk, beliggenhet
Adressene til de 16 oppgangene er Fougstads gate 27, 29, 31, 33A, 33B, 35, 37, 39, 41A, 41B, 41C, 43, 45, 47, 49 og 51.

Fougstads gate ligger i strøket Ila, som grenser til St. Hanshaugen i vest (parken er ca. 300 meter unna), Grünerløkka i øst, Sagene i nord og nordøst og Gamle Aker i syd. Borettslaget ligger i Bydel St. Hanshaugen (bydelens hjemmeside / Wikipedia). Det er 2 km til Karl Johans gate.
 

Borettslaget ligger på Akerryggen, høydedraget fra Akersneset (med Akershus festning) til St. Hanshaugen. Den laveste delen av bygningen ligger på ca 49 meter over havet. Alexander Kiellands plass ligger på ca 31 meter, og denne bratte skrenten gjør at borettslaget har utsikt til hele den østlige delen av byen. Ilatrappen ender på toppen i en portal gjennom borettslaget.

Utearealene   
Utearealene med hage bak nr. 43-51 kalles øvre gård, utearealene bak nr. 27-39 kalles nedre gård. Platået man kommer til fra nedre gård omtrent ved nr. 33B kalles "nedre nedre gård".
 
Byantikvarens gule liste - bevaringsverdi
Borettslaget er en del av Ilakomplekset, som kommunen bygget fra 1924 til 1930. Dette var det siste av de store kommunale boligprosjektene i tiden 1914-1930 (Ullevål Hageby, Lille Tøyen, Lindern, Torshov m.fl.). Ilakomplekset er regulert av reguleringssjef Harald Hals (han tegnet i tillegg trappeanlegget) og vår bygning er tegnet av byarkitekt Harald Aars.
 
Bygningene våre står på Byantikvarens gule liste, det vil bl.a. si at Byantikvaren skal uttale seg om alle saker bygningsmyndighetene behandler om eiendommen, og at eier har et ansvar for å bevare de kvalitetene som er grunnen til at eiendommen har kommet på den gule listen. Byantikvaren har i 2006 uttalt at
Byantikvaren tillegger Ila-anlegget med bygninger og trapp en meget høy bevaringsverdi, både arkitektonisk og kulturhistorisk. Innenfor nyklassisistisk byggestil representerer anlegget noe av det ypperste vi har av denne typen arkitektur i Oslo. Det at bygningene er så intakte i forhold til opprinnelig utførelse bidrar til å øke bevaringsverdien. (brev til borettslaget 6. oktober 2006 se lenke nederst)
 
Riksantikvaren omtaler Ilakomplekset som et anlegg av nasjonal betydning i NB!registeret (velg Oslo i venstre kolonne og deretter Ila).

Tegninger, påkostninger og større vedlikehold
Tegninger av bygningen finnes bl.a. i forslag til utbygging som var til behandling i 2003, se lenke til "Helhetsplan"
nedenfor.
 

Større arbeider som er gjort i nyere tid er tatt inn i årsheftet til hver generalforsamling, se Generalforsamling. 

Last ned:
Helhetsplan april 2004 (ble ikke vedtatt).pdf
Byantikvaren Ilatrappa 6okt side 1.pdf
Byantikvaren Ilatrappa 6okt side 2.pdf